Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Kính thời trang massage mắt, chăm sóc đôi mắt bạn mỗi ngày x 250000.00 = 250000
Tổng số tiền: = 250,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.