Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Máy massage trị liệu đa chức năng cao cấp, có hướng dẫn tiếng Việt x 125000.00 = 125000
Tổng số tiền: = 125,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.