Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Bột làm trắng răng nhập khẩu Nga x 200000.00 = 200000
Tổng số tiền: = 200,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.