Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Lược nhuộm tóc thông minh đi kèm thuốc, nhuộm tóc tự động chỉ trong 01 lần chải x 380000.00 = 380000
Tổng số tiền: = 380,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.