Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Bể bơi phao trẻ em 3 tầng MC280, kích thước 147 x 33 cm x 280000.00 = 280000
Tổng số tiền: = 280,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.