Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Bể bơi phao trẻ em 3 tầng MC350, kích thước 168 x 41 cm x 350000.00 = 350000
Tổng số tiền: = 350,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.