Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Bếp hồng ngoại Happy Call cao cấp, mặt cảm ứng, chế độ gia nhiệt đặc biệt với 2 vòng gia nhiệt x 940000.00 = 940000
Tổng số tiền: = 940,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.