Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Lược điện tạo kiểu tóc kiêm máy là tóc đa năng x 245000.00 = 245000
Tổng số tiền: = 245,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.