Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Vòi tắm hoa sen tăng áp đổi màu nước thông minh, tự động thay đổi màu nước theo nhiệt độ, cảnh báo khi nhiệt độ quá cao x 255000.00 = 255000
Tổng số tiền: = 255,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.