Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Xe máy điện số tiến lùi hình con bọ dừa phát nhạc cho bé x 740000.00 = 740000
Tổng số tiền: = 740,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.