Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Máy tạo Ozone khử độc rau quả, thực phẩm, hàng VN chất lượng cao x 560000.00 = 560000
Tổng số tiền: = 560,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.