Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Máy là tóc cá nhân, có công tắc điều chỉnh nhiệt độ x 120000.00 = 120000
Tổng số tiền: = 120,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.