Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Máy tạo sóng tóc Nhật Bản 2014, chất liệu cao cấp, tạo kiểu tuyệt đẹp x 360000.00 = 360000
Tổng số tiền: = 360,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.