Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Máy ép & dập xù tóc điện tử, màn hình LCD hiển thị nhiệt độ x 420000.00 = 420000
Tổng số tiền: = 420,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.