Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Cặp lồng cơm giữ nhiệt 2 tầng lồng inox 1.4L x 125000.00 = 125000
Tổng số tiền: = 125,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.