Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Đèn sưởi Nova 2 bóng cao cấp, với 2 chế độ sưởi cho mùa đông luôn ấm áp x 370000.00 = 370000
Tổng số tiền: = 370,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.