Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Máy tập cơ bụng tổng hợp Six Pack Care, giải pháp toàn diện cho thân hình hoàn hảo với 6 bài tập kết hợp x 1350000.00 = 1350000
Tổng số tiền: = 1,350,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.