Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Bảng phóng phi tiêu bay 06 mũi tên đường kính 40cm giải tỏa stress x 110000.00 = 110000
Tổng số tiền: = 110,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.