Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Bàn là hơi nước Nova Special, cho áo quần gọn nếp chỉ trong tích tắc x 265000.00 = 265000
Tổng số tiền: = 265,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.