Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Bóng giặt sinh học độc đáo, thay thế bột giặt thông thường x 65000.00 = 65000
Tổng số tiền: = 65,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.