Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Nồi cơm điện 1.8L MD - 999 x 299000.00 = 299000
Tổng số tiền: = 299,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.