Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Máy làm sữa chua Magic Home, sản phẩm không thể thiếu trong mùa hè x 175000.00 = 175000
Tổng số tiền: = 175,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.