Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Tủ vải quần áo cao cấp, bảo vệ quần áo, tiết kiệm không gian ngôi nhà bạn x 285000.00 = 285000
Tổng số tiền: = 285,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.