Thông tin đặt hàng

Deal Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Cân điện tử gia đình, kiểm soát cân nặng cho cả nhà thật dễ dàng x 185000.00 = 185000
Tổng số tiền: = 185,000 VNĐ
Phí giao hàng (nếu có): 10.000đ/lần giao hàng. Vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.